Domes sēde

2021.gada 27.maijā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 2. Par Profesionālās ievirzes  “Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas” Nolikuma apstiprināšanu
 3. Par Krāslavas Mākslas skolas un Krāslavas Mūzikas skolas direktoru atbrīvošanu no amata
 4. Par Nolikumu amatnieku un kulinārā mantojuma meistara atlases konkursam Krāslavas Amatniecības centra apsaimniekošanai
 5. Adresācijas jautājumi
 6. Zemes jautājumi
 7. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 8. Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
 9. Dzīvokļu jautājumi
 10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
 11. Par zemes vienību sadalīšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook