Domes sēde

2021.gada 28.janvārī, plkst. 14:00 notiks

Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolas nolikumā
  2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  3. Adresācijas jautājumi
  4. Dzīvokļu jautājumi
  5. Zemes jautājumi
  6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
  7. Par zemes vienības sadalīšanu
  8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook