Domes sēde

2020.gada 29.decembrī, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības budžetā 2020.gadam
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu
  3. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook