Domes sēde

23.jūlijā, plkst. 14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Zemes jautājumi
  2. Adresācijas jautājumi
  3. Dzīvokļu jautājumi
  4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  5. Par Krāslavas novada domes lēmuma atcelšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook