Domes sēde

28.februārī, plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1.    Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām
2.    Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem
3.    Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas Slimokase” nolikumā
4.    Par izmaiņām Krāslavas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā
5.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
6.    Zemes jautājumi
7.    Adresācijas jautājumi
8.    Dzīvokļu jautājumi
9.    Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” nolikuma apstiprināšanu
10.  Par projektu konkursa “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” nolikuma apstiprināšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook