Domes sēde

2021.gada 6.jūlijā, plkst. 15:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības domes komiteju izveidošanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības  Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītāja iecelšanu
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
  4. Par Krāslavas novada pašvaldības Indras pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
  5. Par Krāslavas novada pašvaldības  Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītāja paraksta tiesībām
  6. Par Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības, struktūrvienību un iestāžu amatu un amatalgu apstiprināšanu
  7. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
  8. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pasākumu īstenošanai
  9. Par Krāslavas novada pašvaldības VSPC “Dagda” vadītāja atbrīvošanu no amata
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook