Domes sēde

27.novembrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par zemes vienību sadalīšanu
 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 3. Zemes jautājumi
 4. Adresācijas jautājumi
 5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 6. Dzīvokļu jautājumi
 7. Par Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu
 8. Par Izvaltas pamatskolas likvidāciju
 9. Par rīkojuma apstiprināšanu
 10. Par izmaiņām Krāslavas novada domes komisiju sastāvā
 11. Par Krāslavas novada domes izpilddirektoru

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook