Domes sēde

22.martā plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 

 

1.Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem

2.Par zemes gabala sadalīšanu

3.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

4.Zemes jautājumi

5.Adresācijas jautājumi

6.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

7.Dzīvokļu jautājumi

8.Par dzīvokļa Nr.29, Vienības ielā 30, Krāslavā, izīrēšanu 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook