Domes sēde

2021.gada 9.augustā, plkst. 9:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook