Domes ārkārtas sēde

2022.gada 8.jūnijā, plkst. 11:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par primāri sniedzamo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
  2. Par lēmumu atcelšanu
  3. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā  “Krāslavas novada pašvaldības ēkas Skolas ielā 7, Krāslavā energoefektivitātes paaugstināšana”
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook