Domes ārkārtas sēde

2021.gada 12.maijā  plkst. 14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektam

2.    Par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas dalību projektā “Europe Direct Austrumlatgalē”

un finansējuma nodrošināšanu

3.    Par projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” projektu saraksta apstiprināšanu

4.    Par velotrases “Velozinis” izveidi Krāslavā

5.    Par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, nomas tiesībām

6.    Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook