Domes ārkārtas sēde

30.septembrī, plkst.10.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par iepirkuma līguma slēgšanu
  2. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pasākumu īstenošanai
  3. Par aizņēmumu projekta Nr.ENI-LLB-0-251 “Robežšķērsošanas vietu “Pāternieki”(Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook