Domes ārkārtas sēde

2021.gada 7.aprīlī, plkst. 14:00 tiek sasaukta

Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par mācību procesa nodrošināšanu klātienē 12. klasēs
  2. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pasākumu īstenošanai
  3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook