Domes ārkārtas sēde

12.maijā, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei
  2. Par grozījumiem novada domes lēmumā
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/10 “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2020/8 “Par Krāslavas novada pašvaldības atbalstu attālinātam mācību procesam ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu
  4. Par kārtību, kādā tiek piešķirts specializētā transporta pakalpojums

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook