Domes ārkārtas sēde

2020.gada 08.aprīlī, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par pārtikas paku nodrošināšanu
  2. Par atbrīvošanu no nomas maksas likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laikā
  3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca” gada pārskatu           
  4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” gada pārskatu
  5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca” peļņas izlietošanu
  6. Par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem
  7. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/6 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

 

Domes priekšsēdētājs                                                  G.Upenieks

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook