Domes ārkārtas sēde

17.decembrī, plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par balvu piešķiršanu Krāslavas novada sportistiem
  2. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ELFLA projektam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana Krāslavas novadā”
  3. Par Krāslavas novada medību koordinācijas komisijas sastāvu
  4. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
  5. Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook