Domes ārkārtas sēde

2019.gada 12.jūlijā  plkst.10:00  notiks Krāslavas novada domes  ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
  2. Par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, nomas tiesībām
  3. Par 27.09.2018. sēdes (protokols Nr.14, 7.§)  “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu” 3.punkta precizēšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook