Domes ārkārtas sēde

7.maijā, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
2.    Par pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu projektiem
3.    Par daļas no zemesgabala Skolas ielā 1, Indrā, nodošanu patapinājumā
4.    Par daļas no zemesgabala N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, nodošanu patapinājumā
5.    Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas BJC tautas deju kolektīvam
6.    Par ārvalstu komandējumu 
7.    Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook