Domes ārkārtas sēde

11.janvārī, plkst.12.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1.    Par līguma slēgšanu par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Krāslavas pilsētā
2.    Par galvojumu sniegšanu  
3.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook