Domes ārkārtas sēde

22.oktobrī novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemti Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2009/2/4 „Par Krāslavas novada domes 2008.gada saistošo noteikumu Nr. 9

„Par vienreizēju svētku pabalstu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” noteiktajam tiesiskajam regulējumam, saistošie noteikumi ir publicējamai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook