Domes ārkārtas sēde

23.septembrī plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:

 

1.    Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā
2.    Dzīvokļu jautājumi
3.    Par kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krāslavas novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
4.     Par pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”
5.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
6.    Par ārzemju komandējumu


Dalīties Twitter     Dalīties Facebook