Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētkos Piedrujas Romas katoļu baznīcā

Altāris Piedrujas baznīcā. Edītes Lukšas foto

24. decembris (pirmdiena)

24.00 – Pusnakts Sv. Mise


25. decembris (otrdiena)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana

13.30 – Sv. Mise 

 


 
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook