Dienas nometne “Esam aktīvi kopā!”

Biedrība SPORTISTS sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros rīkoja dienas nometni “Esam aktīvi kopā” no 18 jūnija līdz 22.jūnijam, kurā piedalījās 25 Krāslavas novada bērni.

Nometnes mērķis bija izglītot, aizraut un motivēt bērnus vecumā no 10 līdz 14 gadiem būt aktīviem un apzināties veselīga dzīvesveida nozīmi fiziskās un emocionālās labsajūtas radīšanā un uzturēšanā. 


   Nometnes laikā bērni guva zināšanas un praktiskas iemaņas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī katru dienu  bērni  sāka ar rīta vingrošanu, tādējādi uzskatāmi izprotot kā mainās viņu labsajūta. 


   Katru dienu nometnes “Esam aktīvi kopā!” dalībnieki apguva jaunas sporta aktivitātes, jautrās stafetes, spēles, kustību rotaļas, fotoorientēšanos, kā arī dalībnieki tika motivēti radoši izpausties tematisku puzļu veidošanā un veselīga uztura pagatavošanas darbnīcā.
Kvalificēti speciālisti pastastījā par veselīgu dzīvesveidu un garīgo veselību, un tās sekmēšanu.


    Nometnes dalībniekiem tika radītas iespējas sadarboties gan komandās, gan izpausties individuāli. Lai bērni uzlabotu savas komunikācijas prasmes un mācītos sadarboties, tika izveidotas piecas komandas, kuru nosaukumus bērni izdomāja kopīgi:”New York”, “Zibenīši”, “Zviozdočka”, “Trakie odi”, “Vasaras nometne”.


   Nometnes laikā bija divi pārgājieni, viens no tiem  uz Z/S “Kurmīši”, kur bērni guva zināšanas par  ārstnieciskiem augiem, kuri tiek izmantoti tējās, kā arī bija iespēja apskatīt kā bišu izveidotās vaska šūnas, kuras tiek pārstrādātas vaska loksnēs, betvēlāk no loksnēm tika veidotas sveces. 


   Pēc bērnu smaidiem un vēlmes darboties, varēja secināt, ka pavadītās dienas nometnē sniedza daudz jaukus momentus, jaunus draugus, jaunas iemaņas un prasmes sadarboties komandā.

 

 


Ilona Vanaga, biedrība SPORTISTS
 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook