Devītais Krāslavas pamatskolas SPICO TALANTU ŠOVS

Ir patīkami mācību gadu tradicionāli noslēgt ar gaišu, enerģētiski krāsainu un pozitīvām emocijām piesātinātu pasākumu, kad kopā pulcējas skolēni, skolotāji, vecāki, draugi un atbalstītāji. Nu jau devīto reizi 30.maijā Krāslavas pamatskolā notika gadskārtējais skolas SPICO TALANTU ŠOVS.

Šoreiz tas notika Krāslavas kultūras namā.

Pasākums  notiek LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un Nord Trondelage Rode Kors kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros.

No mazas un biklas pirmās pēcpusdienas, kad nedroši uz skatuves kāpa apmēra trīsdesmit bērni, Krāslavas pamatskolas SPICO TALANTU ŠOVS ir kļuvis par populāru pasākumu ne tikai skolas, bet ar novada mērogā. Pasākums ir ne tikai ļoti krāsains, bet arī nozīmīgs. Jau gatavošanās  procesā bērni apgūst ne tikai dejas soļus, dziesmas, dažādus trikus, bet arī pozitīvās saskarsmes, empātijas un sadarbības iemaņas. Taču, manuprāt, svarīgākais un nozīmīgākais ir tas, ka bērni mācās saprast un pieņemt dažādību- viens otru tādus, kādi viņi ir.  Priekšnesuma  gatavošanas gaitā bērni mācās iedrošināt, atbalstīt viens otru ar pareizajiem vārdiem, palīdz pārvarēt skatuves lampu drudzi un ir līdzās pasākuma priekšnesumu  laikā. 


Devīto Krāslavas pamatskolas spico talantu šovu atklāja pats grāfs Plāters, iedrošinot bērnus labiem darbiem un panākumiem. PALDIES Eduardam Danovskim par uzmundrinājuma vārdiem un sadarbību! Visus negaidīti pārsteidza vienmēr atraktīvā  skolas direktore Vija Konceviča- aktu zālē, skaļu aplausu pavadīta,  viņa iebrauca ar divriteni!  Paldies Jums par pozitīvo atbalstu un labajiem vēlējumiem!  
Modernās un sporta dejas, dziesmas, burvju triki, ekstremālās pārvērtības, krāšņi tērpi, negaidīti pārsteigumi, krāsaini baloni, ovācijas  -šajā gadā savu zvaigžņu stundu izdzīvoja vairāk 230 bērni. PALDIES visiem pasākuma dalībniekiem- jūs varbūt arī neesat ideāli, bet jūs visi esat ļoti UNIKĀLI! Ne tikai sasniegumi mācībās un sabiedriskajā dzīvē liecina pār cilvēka personības izaugsmi un inteliģenci, vēl svarīgāks ir cilvēcisko attiecību skaistums. Prieks, ka tieši šī vērtība Krāslavas pamatskolas skolēnu vidū kļūst aizvien nozīmīgāka. Liels PALDIES visiem skolēniem, kuri palīdzēja iedrošināt  savus klases un skolas biedrus piedalīties pasākumā! Ar katru gadu aizvien vairāk jūtams vecāku atbalsts un interese, kas būtiski ietekmē gan pasākuma kvalitāti, gan arī ceļ bērnu  pašcieņu. PALDIES, mīļie vecāki, par sadarbību! Mēdz teikt, ka  skolotājus parasti var atpazīt pēc vērtējoša skatiena… Taču šoreiz pasākuma laikā Krāslavas pamatskolas skolotāji pilnībā lauza  šo stereotipu, jo bija ģērbušies krāšanās  maskās un visu pasākuma laiku dejoja un priecājās par vasaras sākumu kopā ar bērniem.  Īpaši liels PALDIES par ekstremālajām pārvērtībām, pozitīvās gaisotnes burvestību Krāslavas pamatskolas skolotājām- Lāsmai Dzirkalei, Intai Beikulei, Dacei Samsonovičai, Vitai Valterei, Everitai Eisakai, Jeļenai Japiņai, Lolitai  Dzalbei. kā arī Krāslavas jaunsargu vienības instruktoram Ērikam Daņiļevičam -   jūs esat brīnišķīgi!


Šoreiz pasākumā gan kā skatītāji, gan arī kā aktīvi atbalstītāji piedalījās Krāslavas pirmskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un „Pīlādzītis” bērnu vecākās grupas un audzinātājas. PALDIES par pozitīvi jauko kopā būšanu un  atbalstu!


Liels PALDIES arī EKSspicajām meitenēm, kuras ir piedalījušās visos spico talantu šovos- Astrīda  Daņiļeviča, Santa Bubina un Jolanta Markeviča! Jūs, kā vienmēr, esat lieliskas! Tā kā šogad jūs jau absolvējāt 12.klasi, tad vispatiesākie un sirsnīgākie vēlējumi jums, uzsākot jaunu savas dzīves posmu! PALDIES EKSspicajam Ričardam Škagalam, kurš visus allaž iepriecina ar savu raito dejas soli!
Īpašs PALDIES LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas izpilddirektorei Sandrai Molotokai par sadarbību, iedrošinājumu  un ideju atbalstu! 


Liels PALDIES par neatkārtojamo mirkļu tveršanu, sadarbību un kopā būšanu mūsu izcilajiem žurnālistiem un fotokorespondentiem JURIM ROGAM un Aleksejam Gončarovam!
TIKAI KOPĀ SAPŅI KĻŪST KRĀSAINI!
Saulainu un neatkārtojamiem piedzīvojumiem bagātu visiem vasaru!

 

 

 

Krāslavas pamatskolas psiholoģe un projekta ”Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” koordinatore  Velta Daņiļeviča

 

 

 

                                                                                                                                                        

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook