Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana

Laikā no 2021. gada 17. marta līdz 6. aprīlim notiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Krāslavas novada vēlēšanu komisija noteikusi deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas darba laiku:

2021. gada 17. martā   13:00 – 17:00

2021. gada 19. martā   9:00 – 12:00

2021. gada 22. martā   13:00 – 17:00

2021. gada 24. martā   13:00 – 17:00

2021. gada 26. martā   9:00 – 12:00

2021. gada 29. martā   13:00 – 17:00

2021. gada 30. martā   9:00 – 12:00

2021. gada 31. martā   13:00  – 17:00

2021. gada 6. aprīlī      10:00 – 18:00

Sarakstu pieņemšana notiks Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novada domes 1. stāva zālē.

Pievēršam uzmanību, ka iepriekš pieteikšanās ir obligāta pa tālruni 29496549.

Pirms saraksta iesniegšanas ir jāveic drošības naudas iemaksa 15,- EUR par katru deputātu. Krāslavas novadā tiks ievēlēti 15 deputāti, drošības nauda ir 225,- EUR. Drošības naudas iemaksas konts:

Valsts kase

Konta Nr. LV34TREL980221707400B

Koda Nr. TRELLV22

Kandidātu saraksta gatavotāja iesniegums

Sarakstu sagatavošanas nosacījumi pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē.

Pēc kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņa beigām Krāslavas novada vēlēšanu komisija organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi, pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 24. panta septītajā daļā noteikto kārtību.

 

Papildu informācija:

Zane Ločmele

Krāslavas novada vēlēšanu komisijas

sekretāre

T. 26672621

e-pasts: velesanu.komisija@kraslava.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook