Daugavas loki - Latgales reģiona ainavu dārgums

Šī gada 11. septembrī Lūznavas muižā norisinājās Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” reģionālā diskusija.

Foto: Sergey Sokolov

Pasākuma vadmotīvs bija Latvijas ainavu dārgumi un VARAM rīkotais pasākums to apzināšanai – pagājušajā gadā iedzīvotāji varēja pieteikt, viņuprāt, vērtīgākos Latvijas ainavu dārgumus, no kuriem vairākās atlasēs (iedzīvotāju balsojums, Ainavu ekspertu padomes lēmums) tika atlasīti 10 ainavu dārgumi katrā reģionā. Šī gada sākumā ikviens iedzīvotājs tika aicināts papildināt stāstu par ainavu dārgumiem, iesūtot vēsturiskās fotogrāfijas un stāstus no saviem arhīviem. Šobrīd ir izveidota visu 50 ainavu dārgumu izstāde, kas skatāma reģionālo diskusiju vietās, no 26. oktobrī būs aplūkojama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, savukārt novembrī, decembrī un visa nākamā gada garumā to būs iespējams demonstrēt visā Latvijā.
Prieks, ka viens no dārgumiem ir Daugavas loku ainava Krāslavas un Daugavpils novados. No ainavudargumi.lv apraksta: “Daugavas lokus veido astoņi 4 – 6 km gari, gleznaini Daugavas loki jeb meandri, kas tiek uzskatīti par senākajiem Daugavas ielejas veidojumiem Latvijā, kur upe saglabājusi savu dabisko tecējumu. Daugavas loki ir daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, kas 2004. gadā atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011. gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Likteņupes krastos ir arī dažādi unikāli apskates objekti divu novadu teritorijās.”
Reģionālajā diskusijā pašvaldības, kurās atrodas 10 Latgales ainavas, saņēma pateicības no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona, ar vēlējumiem arī turpmāk rūpēties par nozīmīgām Latvijas ainavām, “lai tās saglabātu kā nozīmīgu pašvaldību un Latvijas attīstības resursu arī nākamajām paaudzēm”.
 

 

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook