Daugavas ielejas apslēptie dārgumi Daugavpils novadā - Slutišķu sādža, Markovas pilskalns un atpūtas vieta “Latgales sēta”

Viens no Krāslavas novada domes partneriem ERAF projektā “Rīteiropas vērtības” ir Daugavpils novada pašvaldība, kura projekta ietvaros ir ieguldījusiES fondu finanšu līdzekļus dabas parkā “Daugavas loki”, lai tā objekti top vēl skaistāki, pieejamāki un baudāmāki. Markovas pilskalnā ir atjaunota izziņas taka. Netālu no tās - Daugavas krastā ir labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”, kas piemērota gan jaunākiem, gan vecākiem atpūtas mīļotājiem. Turpretim autentiskā Slutišķu sādža, kas ir valsts kultūras piemineklis, tiks restaurēta, radot jaunu vecticībnieku kultūras centru ar radošajām darbnīcām. Slutišķu sādža atrodas ainaviskā vietā - dabas parkā “Daugavas loki”, upes labajā krastā, Markovas pilskalna pakājē.

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī.

Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti 2018. gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta. Staļļos ir izveidota ekspozīcija “Pi vīna golda” un gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, pēc pasūtījuma notiek Krāslavas amatnieku un mākslinieku darbnīcas un meistarklases.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook