Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. SAM

SIA “Krāslavas slimnīca” projekta “SIA “Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Projekta numurs 9.3.2.0/18/I/003) ietvaros pēc iepirkumu procedūras un 2019.gada 5.novembrī noslēgtā līguma, 2020.gada 7.janvārī ir piegādāts ultrasonogrāfs Epiq Elite ar 5 zondēm un krāsaino printeri.

Iekārtas vērtība ir EUR 108 900 ar pievienotās vērtības nodokli.

Informācija atjaunota 2020.gada 31.janvārī

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook