Darba prakse pašvaldībā un 100 lati mēnesī

Kā pastāstīja NVA Krāslavas filiāles vadītāja Ilona Šlapina, tad ar 21.septembri darboties sāka vērienīga Eiropas finansēta stipendiju programma bezdarbniekiem. Tā ilgs līdz nākamā gada 30.decembrim. Darba praktizēšanas vietas ir atļauts ierīkot pašvaldīvbā un tās iestādēs, pašvaldību aģentūrās un nevalstiskajās organizācijās.

 

Starp NVA un pašvaldību tika noslēgti līgumi, aģentūra izvērtēja piedāvātās darba vietas un  bezdarbniekiem  dota iespēja iesaistīties darba praksē pašvaldībā, veicot sabiedrībai derīgus, bet mazkvalificētus darbus, saņemot par to stipendiju 100 latus mēnesī. Viens cilvēks maksimāli varēs tikt nodarbināts 6 mēnešus.
Darba praksē iesaistītie bezdarbnieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, taču pirms tam  ir jāveic veselības pārbaude, ko apmaksā valsts.
Krāslavas novadā ir nodrošināta 751 prakses vieta un stipendijām iedalīti 533 tūkst. latu. Šobrīd jau izveidotas 220 darba vietas.
Strādātgribošo netrūkst. Joprojām var nākt uz NVA Krāslavas filiāli un pieteikties prakses vietām.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook