Darba devēju informācijai!

Aicinām pieteikties darba devējus no 20.marta līdz 9.aprīlim Krāslavas novada domes finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasaras laikā!

 

 

 

Kas būs darba devēji?

 

- Pašvaldības iestādes (piemēram,  pirmsskolas izglītības iestādes;  iestādes, kur iegūst pamatizglītību;  iestādes, kur iegūst vidējo izglītību; bibliotēkas, muzeji,  tautas nami un citas iestādes),

 

- Pagastu pārvaldes.

 

Kāda būs mērķauditorija?

 

Jaunieši vecumā no 15 (pilniem) gadiem -20 (ieskaitot) gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novads.

 

Kad sāksies jauniešu reģistrācija  darbam vasaras periodā?

 

- Reģistrācija sāksies aprīļa mēnesī

 

Kāda būs jauniešiem darba slodze?

 

No 15 (pilniem) gadiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem 3,5 stundas.

No 18 (pilniem) gadiem līdz 20 (ieskaitot)  gadiem 4 stundas.

 

Kā tiks atlasīti pieteikušies jaunieši darbam vasaras periodā?

 

-  Izlozes veidā

 

Kāda būs jauniešu alga?

 

- Alga pirms nodokļu nomaksas būs 215,00 EURO (puse no minimālās algas)

 

Kādi ir darba devēju pienākumi?

 

- Jānodrošina jaunieši ar darbu un darbu vadītāju, kurš koordinēs jauniešu darbu;

- Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz darba līgumi ar jauniešiem;

- Jāiesniedz Krāslavas novada domei  mēneša beigās  darba laika uzskaites tabeles. 

 

Krāslavas novada dome apņemas:

 

- Organizēt jauniešu nodarbināšanu vasaras laikā. 

- Apzināt potenciālos darba devējus un apkopot ziņas par tiem.

- Organizēt jauniešu atlasi (izlozes veidā) uz vakantajām darba vietām.

- Slēgt darba līgumus ar  jauniešiem, kuri strādās pašvaldību iestādēs.

- Krāslavas novada dome no sava budžeta nodrošinās  jauniešiem pusi no minimālās algas un sociālo nodokli pašvaldību iestāžu darba devējiem. Pagastu pārvaldēm būs jāfinansē no sava budžeta darba devēja sociālais nodoklis, bet pusi no minimālās algas finansēs Krāslavas novada dome.

- Iesniegt darba laika tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai norisei.

 

 

Veidlapu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu: inga.eizenberga@kraslava.lv

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook