Dabas vērtību saglabāšana un apsaimniekošana

Viens no Krāslavas novada vērtīgākajiem resursiem ir daba. Ikdienas ritmā laiks paskrien ātri un, lai veldzētos un atpūstos, mēs dodamies dabā. Ar dabas vērtībām mēs piesaistām arī Krāslavas novada viesus un tūristus.

Samantas Miglānes foto

Par dabas vērtībām brīnāmies paši, un apbrīnojam dabas varenību un unikalitāti. Lai šo resursu efektīvi pārvaldītu, ir nepieciešams veikt teritoriju apsaimniekošanas pasākumus, bet bieži vien to apgrūtina apstāklis, ka vieta, kur mēs esam pieraduši braukt peldēties, velomaršruts vai pastaigu taka pieder privātpersonām. Publiski pieejamu objektu apsaimniekošana rada daudz neskaidru jautājumu, tāpēc pašvaldība vēlas veidot jaunu, pozitīvu pieredzi un sadarbībā ar privātīpašniekiem sakopt un atjaunot dabas objektu – Adamovas dabas taku.  
Krāslavas novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus”. Adamovas dabas taka ir viens no objektiem dabas parkā “Daugavas loki”, kas ir publiski pieejams bez maksas visiem interesentiem. Diemžēl dabai ir tendence mainīties un ierastie skati uz Daugavas lokiem, ar kuriem bija interesanta Adamovas dabas taka apmeklētājiem, pakāpeniski, gadiem ejot, aizaug, koka laipas satrūd un objekta atjaunošanai nepieciešams ieguldīt arvien vairāk līdzekļu. Rodas jautājums, kuram ir pienākums uzturēt publiski pieejamu objektu, ja tas atrodas uz vairāku privātpersonu zemes – privātīpašniekam vai pašvaldībai? Tā kā Adamovas dabas taka piesaista daudz tūristu un ir nozīmīgs apskates objekts novada tūrisma jomā, pašvaldība katru gadu iegulda līdzekļus un brīvprātīgo darbu, lai uzturētu taku kārtībā – atjauno laipas, savāc atkritumus, pavasarī atbrīvo taku no ziemas laikā nokritušiem kokiem utt. Taču līdz šim tie ir bijuši vairāk ikdienas uzturēšanas darbi, kurus nepieciešams veikt, lai taka būtu pieejama apmeklētājiem. 
Projekta ietvaros sadarbībā ar zemes gabalu īpašniekiem, pa kuriem iet Adamovas dabas taka, ir paredzēts veikt apsekošanas darbus, lai izstrādātu takas labiekārtošanas projektu un atjaunotu ne tikai takas infrastruktūru, bet arī skatus uz Daugavu un tās ieleju. Tas paredz vērienīgus darbus takas plānošanai un projektēšanai, bet galvenais – takas pārbūvei un skatu punktu uz Daugavu atjaunošanai. Tāpēc pašvaldība cer uz privātīpašnieku saprati un atsaucību, lai kopīgi plānotu un īstenotu Adamovas dabas takas apsaimniekošanas aktivitātes.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt arī mācības Krāslavas novada gidiem un tūrisma jomas pārstāvjiem “Vides gids un tūrisms īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, lai informētu tūrisma nozares pārstāvju un darbiniekus, kā izmantot vietējos dabas objektus, dabas parka “Daugavas loki” un aizsargājamā ainavu apvidus statusu tūristu piesaistīšanai, un kā veidot videi draudzīgus tūrisma maršrutus. 

 

 

Aina Dzalbe
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook