Biedrības “SKOLA AR NĀKOTNI” projekts Indrā

Šogad, Latvijas simtgades laikā, ikviens var ieguldīt savas idejas un brīvprātīgo darbu vides sakopšanā. Tā veidojam savu valsti, savu apkārtni skaistu un pievilcīgu. Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” piedalījās Krāslava novada domes organizētajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Tika saņemts finansējums projekta “Indras pamatskolas ābeļdārza atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana” realizēšanai.

Projekta īstenošanā piedalījās biedrības “SKOLA AR NĀKOTNI” locekļi un vairāki Indras pamatskolas tehniskie darbinieki, daži vecāki un pedagogi, kā arī daži skolas audzēkņi. Rudenī tika iegādāti ābeļu, rožu un tūju stādi. Atjaunota lielākā daļa izzāģētā ābeļdārza un pārveidota puķu dobe skolas pagalmā. Tika atjaunotas un  nokrāsotas koka detaļas un konstrukcijas pie skolas esošajam rotaļu laukumam un soliņiem.
Skolas ābeļdārzs regulāri tiek kopts (bojātās ābeles vai nolauztie zari tiek izzāģēti), tomēr tas pakāpeniski ir jāatjauno, lai ābeles ražotu regulāri un paliek nākamajām paaudzēm.

Paldies Krāslavas novada domei par piešķirto finansējumu projektam  “Indras pamatskolas ābeļdārza atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana”. Paldies ikvienam, kurš piedalījās projektā paredzēto darbiņu veikšanā. Kopā mēs varam daudz un mums ir nākotne! Paldies!

 

Biedrības “SKOLA AR NĀKOTNI” valdes priekšsēdētāja Inga Jākobsone

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook