Biedrība turpina mācību un treniņu procesā ieviest jauninājumus

Ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un mācību procesā Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava”” izstrādāja projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts Biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

 

2019.gada augustā apstiprināta projekta "Jauno inovatīvo metožu ieviešana sporta treniņu un mācību procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā" kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9344.30, ELFLA finansējums - EUR 8 409.87 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR 934.43 (10%).

 

Projekta ietvaros ir iegādāti divi velotrenažieri (Concept 2 BikeErg) un divi skrējceliņi (Spirit XT685 (jaunā versija)). Šāda aprīkojuma lietošana attīsta un uzlabo elpošanas sistēmu un plaušu kapacitāti; stiprina kardiovaskulāro sistēmu; trenē sirdi un asinsvadus; uzlabo fizisko izturību. Trenažierus varēs lietot treniņu laikā, kā arī veicot iesildīšanas vingrinājumus pirms spēlēm. Trenažieri ir izvietoti Krāslavas Sporta skolas telpās.

 

Papildus ir iegādāts arī video straumēšanas aprīkojums un programmnodrošinājums, kas ļaus Krāslavas sporta skolas zālē notiekošās aktivitātes translēt tiešraidē piem., youtube vietnē, kā arī veidot labas kvalitātes sacensību aprakstus un notiekošo spēļu sižetus, veidot klipus u.c. noderīgus materiālus par Krāslavas LBL3 basketbola komandu, kā arī par basketbola komandām, kas piedalās Latvijas Jauniešu basketbola līgā.

 

Īpašu paldies Biedrība izsaka SIA "Sporta Sistēmas" par trenažieru piegādi, uztstādīšanu un personāla apmācību; SIA “IVIKS”  par video straumēšanas aprīkojuma ierīkošanu; biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt finansējumu projekta realizācijai; Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par palīdzību projekta īstenošanā; Krāslavas novada domei par piešķirto līdzfinansējumu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, kas atbalstīja Biedrības projekta ideju!

 

 

Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook