Bezmaksas TV zemes apraides skatītājiem Krāslavas novadā jāveic uztverošās antenas regulēšana un TV programmu uzstādīšana

Sākot no 2020.gada 1.janvāra bezmaksas zemes apraidē esošo programmu izplatīšanu Latvijā uzsāks divi jauni apraides masti – Viļakas un Krāslavas novados, kas nodrošinās to, ka novadu iedzīvotājiem būs pieejams stiprākas jaudas TV programmu signāls, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Bezmaksas zemes TV apraidē iedzīvotājiem pieejamas piecas TV programmas – LTV1, LTV7, Sporta centrs.com, Re:TV un Rīga TV 24.

Lai varētu uztvert bezmaksas zemes apraidē esošo TV programmu signālu, Krāslavas novada Skaistas iedzīvotājiem jānoregulē uztverošās antenas jauno mastu virzienā un jāveic televīzijas programmu uzstādīšana.

Testa režīmā signāls no jaunajiem mastiem būs pieejams jau no 30.decembra, bet, lai to uztvertu, nepieciešams noregulēt antenu jaunā masta virzienā un veikt programmu uzstādīšanu.

Programmu uzstādīšanas veids iedzīvotājiem var atšķirties atkarībā no tā, kāda modeļa  tālrādi viņi izmanto, tomēr pamatdarbība visiem ir vienāda – veikt programmu meklēšanu, lai TV iebūvētais uztvērējs vai dekoderis uztver jauno programmu bloku.

Ja šīs darbības netiks veiktas, uztvērējs turpinās uztvert TV programmas no citiem raidošajiem torņiem. Tāpat LVRTC atgādina, ka, veicot antenas regulēšanu, nepieciešams pārliecināties, vai antena ir izvietota pēc iespējas augstāk virs zemes, kā arī, vai antena, kabeļi un to savienojumi ir tehniski atbilstošā stāvoklī un nav bojāti vai novecojuši, jo tieši šāda veida bojājumi ir viens no biežākajiem šķēršļiem programmu kvalitatīvai uztveršanai.

Tiem iedzīvotājiem, kas uztvērējus uzstādīs jau testēšanas laikā, 1.janvārī atkārtoti nekādas darbības nav jāveic. 

Izmaiņas skar tikai tos Krāslavas novada  iedzīvotājus, kuri izmanto bezmaksas zemes TV pakalpojumus.

Līdz šim Krāslavas novada iedzīvotāji uztvēra bezmaksas apraidē esošās TV programmas no apraides torņiem, kas atradās salīdzinoši tālu, tāpēc nereti kaimiņvalstu televīzijas programmu signāla līmenis bija stiprāks par pašmāju programmu signāla līmeni.

Jaunie apraides masti uzcelti, lai varētu nodrošināt bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī sabiedriskā radio programmu signāla jaudas palielināšanu. Nepieciešamības gadījumā LVRTC varēs nodrošināt arī maksas TV programmu jaudas palielināšanu, ja tiks saņemts šāds pieprasījums no raidsabiedrībām.

Jaunie apraides masti Viļakas novada Aizpurvē un Krāslavas novada Skaistā tika uzcelti šī gada vasarā. Viļakas un Krāslavas masti ir kļuvuši par 29. un 30. LVRTC torņu un mastu infrastruktūras objektu.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir radušās problēmas uztvert bezmaksas apraidē esošās programmas, iedzīvotāji var saņemt konsultāciju zvanot pa tālruni 67108787!

 

Plašāka informācija pielikumā

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook