Bezmaksas apmācību programma darba devējiem

Darba devējiem piedāvā gūt jaunu pieredzi un pilnveidot savu profesionalitāti publiskās – privātās partnerības jomā un pašvaldību attīstības veicināšanā.

Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja „BDO Zelmenis & Liberte” ekspertiem un kvalificētiem pasniedzējiem Rēzeknes pilsētas un tuvāko novadu darba devējiem organizē bezmaksas apmācības vadības prasmju pilnveidei.

Noslēdzošā trešā apmācību programma „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības vecināšana” (PPP) sāksies 1.decembrī.

 

Skat. pielikumu

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook