Bezmaksas apmācības „Meža koksnes resursi un to apsaimniekošana”

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidlatgales nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros aicina meža īpašniekus un interesentus piedalīties

bezmaksas teorētiski praktiskajās apmācībās „Meža koksnes resursi un to apsaimniekošana” ar mežizstrādes mehānismu demonstrējumiem Krāslavas mežniecībā, Latgales ielā 6, Krāslavā šī gada24.septembrī plkst. 9.00,

bet šī gada 25.septembrī  arī bezmaksas teorētiski praktiskajās apmācībās "Videi saudzējoša meža apsaimniekošana, bioloģiskās vērtības mežā" ar izbraukumu no Dagdas uz Pasaules dabas fonda demonstrējamām teritorijām „Kalna Gavieši” Cēsu rajons, Amatas novads, Skujenes pagasts.

Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 23.septembrim pie Dienvidlatgales nodaļas vadītāja Jāņa Dzalba, t.26459513.

Pielikumos skatīt:

1.programmu/Lektoru uzskaites lapa apmācībām Krāslavā „Meža koksnes resursi un to apsaimniekošana”

2. programmu/Lektoru uzskaites lapa apmācībām ar izbraukumu uz Pasaules dabas fonda demonstrējamām teritorijām „Kalna Gavieši”

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook