Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu video norise “saBalsis” Krāslavas novadā

Pavasaris vienmēr bijis mūzikas konkursu laiks, šoreiz bez konkursa, bet ar dalību Krāslavas novada vokālo ansambļu saBalsošanā divos posmos martā klasēs/kolektīvos/skolās un aprīlī video formātā novadā piedalījās 7 kolektīvi no 6 izglītības iestādēm.

Kolektīvi ir ļoti dažādi, bet vieno viņus dziesma.

Dagdas vidusskolas vokālajā ansamblī (vadītāja Rita Kāposte) dzied atsaucīgi un talantīgi bērni. Ar prieku piedalās konkursos. Ansambļa dalībnieki turpina attīstīt savas muzikālās dotības, cenšas sasniegt unisonu arī dzīvē.

Indras meitenes (vadītāja Ruta Andrukoviča) dzied kopā pirmo gadu. Ar lielu prieku piedalās arī klātienes nodarbībās skolas teātra pulciņā, apmeklē Indras Mākslas un mūzikas skolu. Viņām patīk sportot un atpūsties svaigā gaisā.

Andrupenes pamatskolas mūzikas pulciņā (vadītāja Aija Vaičule) darbojas visi bērni, kuri vēlas, arī bez izteiktām muzikālām dotībām.

“Krāslaviņas” (vadītāja Olga Grecka) meitenēm patīk dziedāt latviešu tautasdziesmas, piedalīties skolas un novada pasākumos.

Meitenes ansamblī “Online” (vadītāja Rita Andrejeva) šī gada sastāvā piedalās pirmo reizi, bet  visas dzied no pirmās klases. Kolektīva repertuārs ir ļoti plašs – pamatā mūsdienu autoru dziesmas, ar interesi strādā pie tautasdziesmām. Ansamblis uzstājās visos skolas pasākumos, meitenēm ir liela skatuves pieredze.

Ezernieku vidusskolas 2.-4. klašu ansamblis (vadītāja Ilze Spiridonova) ir pavisam jauns kolektīvs, šādā sastāvā dzied pirmo gadu.  Lai arī ne vienmēr sanāk tik labi kā gribētos, viņi nenolaiž rokas un  turpina cītīgi strādāt, lai balsis kļūst arvien skanīgākas. Tā priecējot klausītājus ar savām skaistajām balsīm un skanīgajām dziesmām.

Ansambļa “Saules stariņi” (Nadezdha Tadello) dalībniecēm ļoti patīk uzstāties koncertos, skolas pasākumos un konkursos. Viņas ir aktīvas, spēcīgas un dzīvespriecīgas.

Paldies iesaistīto izglītības iestāžu kolektīvajam atbalstam, ieinteresētībai un informatīvi/praktiskajai palīdzībai kolektīvu vadītājiem video nodrošināšanā. Abas dziesmas ansambļu dalībniekiem bija jādzied no galvas. Pats galvenais uz šo brīdi- saglabāt un ieinteresēt, dalīties ar savu veikumu, gūt gandarījumu, kopt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošumu un akustiskās muzicēšanas prasmi, sekmējot izpildījumu a cappella un daudzbalsīgu dziedāšanu.

Paldies kolektīvu vadītājām, koncertmeistarēm  un pašiem bērniem. Visi kolektīvi saņems Valsts izglītības satura centra pateicības un Krāslavas BJC atzinības un saldās balvas.

Ar saviem video priekšnesumiem kolektīvi varēja dalīties iestāžu mājaslapās, sociālajos tīklos kopā ar aprakstiem un foto kolāžām. Kopīgu ieskatu “saBalsīs”  ar sveicienu pavasarī var vērot ŠEIT

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook