Bērnu un ģimenes lietu ministrija sveic jauniešus Starptautiskajā jaunatnes dienā

12.augustā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā jaunatnes diena, kas ir kļuvusi par atskaites punktu, lai vērtētu šajā jomā paveikto.

Latvijas jaunatnes politikā šis gads ir īpaši nozīmīgs — 8.maijā Saeima pieņēma Jaunatnes likumu. Tā izstrāde tika sākta vēl deviņdesmito gadu sākumā. Līdz ar jaunatnes politikas izstrādes un īstenošanas funkciju pārņemšanu Bērnu un ģimenes lietu ministrija (ministrija) sadarbībā ar jaunatnes organizācijām darbu pie tā atjaunoja.

Likums nosaka, ka ministrija nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinētu īstenošanu. Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.

Lai veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarbībā ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām notiek darbs pie Jaunatnes valsts politikas pamatnostādņu 2009. — 2018.gadam izstrādes, kas arī noteiks jaunatnes politikas turpmāko virzību. Šis gads jaunatnes politikā ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, jo tiek izvērtēts esošais Eiropas Savienības sadarbības ietvars jaunatnes jomā — gan sasniegtie rezultāti, gan dalībvalstu līdzdalība, kā arī attīstītajauna vīzija Eiropas jaunatnes politikas attīstībai.

Līdz šim sasniegti arī būtiski praktiski rezultāti. Šogad arī jaunieši Rēzeknē, Daugavpilī, Stendē, Pļaviņās, Vidrižos, Trikātā, Vārmē, Siguldā un Medņevā varēs lietderīgi izmantot savu brīvo laiku jaunatnes iniciatīvu centros, kas tapuši ar ministrijas atbalstu. Pašlaik Latvijā darbojas 30 un līdz šā gada beigām tiks atklāti 9 jau minētie centri. To izveides mērķis ir radīt jauniešiem iespēju pulcēties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt savām vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju, kā arī šī ir vieta, kur kopā ar speciālistiem izstrādāt savus projektus, īstenot savas radošās vēlmes un ieceres.

Īpaši jāizceļ, ka 2007.gadā ministrija kā pilotprojektu izveidoja Jauniešu veselības un izglītības centru Cēsīs. Tajā tiek organizētas izglītojošas nodarbības par pubertāti, savstarpējo attiecību veidošanu, konfliktu risināšanu, vardarbību un tās atpazīšanu, atkarību un tās veidiem, kontracepciju, seksuālo attiecību veidošanu, seksuāli transmisīvajām slimībām, HIV/AIDS, grūtniecību (dzemdības, aborts) u.c.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2007.gadam un 2008.gadam ietvaros tika arī atbalstīti 29 pašvaldību projekti vides pielāgošanai fizisko aktivitāšu veikšanai sporta un aktīvās atpūtas laukumos, kas papildina jauniešu lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas — ir ierīkoti skeitparki, izveidoti basketbola, volejbola un hokeja laukumi un nomainītas novecojošās iekārtas. Ir organizēti vairāki izglītojoši semināri jaunatnes lietu koordinatoriem pašvaldībās, finansiāli atbalstīta jaunatnes organizāciju darbība, veicināta brīvprātīgā darba kustības attīstība u.c.

Pērn tika atklāts portāls www.jaunatneslietas.lv. Interesenti šeit var atrast informāciju par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem - neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu un brīvā laika lietderīgas izmantošanas iespējām, nodarbinātību, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, par pētījumiem jaunatnes jomā, projektu iespējām, portālā ir pieejama jaunatnes organizāciju un pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija un iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem. Patlaban portāla datu bāzē ir reģistrētas 95 jaunatnes organizācijas un saraksts regulāri tiek aktualizēts.

Andris Grafs, ministrijas Jaunatnes lietu departamenta direktors: „Aicinu visas jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās puses turpināt ieguldīt jauniešu attīstībā un līdzdalības veicināšanā, lai kopīgi uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti!”

Starptautisko jaunatnes dienu pasaulē atzīmē astoto gadu, to 1999.gada nogalē deklarēja Apvienoto Nāciju Organizācija. Īpaši šajā dienā uzmanība tiek pievērsta nepieciešamībai veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā un akcentēti tiek būtiski ar jauniešu ikdienu saistīti jautājumi.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook