Bērnu koru dziesmas- veltījums Krāslavai un Latvijai jubilejās

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs 6. aprīlī Krāslavas KN lielā zālē pulcēja Krāslavas novada izglītības iestāžu 1.- 4.klašu koru konkursa, 5.- 9 un 5.- 12.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 1.kārtas un X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var” konkursa 1.kārtas dalībniekus.

Žūrija, kuras sastāvā šogad bija Olga Grecka, jauktā kora “Krāslava” diriģente, Krāslavas Mūzikas skolas direktore, vokālo ansambļu vadītāja Antoņina Tuče, Krāslavas novada vairāku vokālo ansambļu un folkloras ansambļa vadītāja un Andris Bižāns, jauktā kora “Ulbroka” diriģents, Šķeltovas TN vokālā ansambļa vadītājs vērtēja koru vokālo sniegumu, katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām, atbilstoši savam repertuāram) tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kolektīva kopiespaidu, kā arī atbilstību citām konkursa nolikuma prasībām.


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.- 4.klašu meiteņu koris, diriģente Nadezhda Tadello, Krāslavas pamatskolas 1.- 4.klašu koris un 5.- 9.klašu koris “Lira”, diriģente Ilona Aprupe kā arī  Krāslavas novada zēnu koris „Bundzinieki” (kurā dzied Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas  pamatskolas jaunāko klašu zēni), diriģentes Rita Andrejeva un Ilona Aprupe ieguva 2. pakāpes diplomus.

 

Pateicību par piedalīšanos saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-12.klašu koris, diriģente Rita Andrejeva.


Paldies un skaļi aplausi no bērniem tika veltīti gan skolotājām-diriģentēm, gan uzticīgajām un virtuozajām koncertmeistarēm Nadezhdai Tadello un Allai Kuzmičai.


Dziedātas bija latviešu tautasdziesmas par zaķiem un bērniem, par laimiņu un āzīti bucīti, par turku pupu un ciema suņiem, dziesmas ar Ojāra Vācieša, Didža Rijnieka, Ineses Zanderes u.c. dzejnieku vārdiem, skanot komponistu Raimonda Paula, Jāņa Erenštreita, Daces Robules, Pētera Plakidas tautasdziesmu apdarēm un mūzikai.


Ar sajūsmu kopkoris -  gandrīz 200 dalībnieku -  izdziedāja 2 dziesmas: Viktora Pizāna un Knuta Skujenieka dziesmu  “Mana tēvu zeme” un Guntara Rača dziesmu “Daudz laimes, Latvija!”.


     Vēlam labu noskaņojumu, skanīgas balsis 2. kārtas konkursos Latgales kultūrvēsturiskajā novadā. Lai labi skan 13.aprīlī Jēkabpilī Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu korim “Lira” un 25.aprīlī Daugavpilī Krāslavas novada zēnu korim „Bundzinieki”.

 

 

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook