Baznīcai un cilvēkiem

14.septembrī (vai 1.septembrī pēc Juliāna kalendāra) sākas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs. Šī gada rudens pirmās dienas bija ļoti nozīmīgas Krāslavas Sv. kņaza Aleksandra Ņevska

pareizticīgo baznīcas draudzes locekļiem, jo tika pabeigta  projekta realizācija, kas paredzēja dievnama sanitāro telpu renovāciju.
2010.gada pavasarī  Nīderlandes fonda  „Ķoninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” un Krāslavas novada domes izsludinātajā konkursā tika atbalstīts projekts, kuru izstrādāja draudzes locekļu grupa.
Pēc virspriestera Aleksandra Dvorņikova ierosinājuma, remontu baznīcas ēkā tika nolemts sākt ar palīgtelpu sakārtošanu.
Dievkalpojumus baznīcā ik dienas apmeklē apmēram 50 cilvēki, bet svētku dienās līdz 300 draudzes locekļu, lai piedalītos  dažādās ceremonijās (kristības, laulības u.c.), cilvēki bieži vien brauc no Piedrujas, Dagdas, Kaplavas, Grāveriem, jo tur dievkalpojumi notiek neregulāri, tāpēc sanitāro telpu remonts  bija ļoti nepieciešams. Santehnika bija savu laiku nokalpojusi, karstā ūdens nebija, sienas bija mitras un pastāvīgi bija jātīra kanalizācijas aka.
Atbilstoši projektam, bija paredzēts  izremontēt tualetes un mazgāšanas telpas, veikt tur kosmētisko remontu, pieslēgt boileru, nomainīt santehniku, atjaunot elektroinstalāciju un apgaismojumu. Šim projektam novada dome un  KNHM fonds piešķīra 700 Ls lielu finansējumu.
Telpu remontdarbos, tīrīšanā un kārtošanā piedalījās daudzi draudzes locekļi un vienkārši labi cilvēki,  īpašs paldies Vladimiram Gorohovam un Viktoram Baranonovam, firmām Rumba, Rols, Leven. Paldies domei un fondam par finansiālo atbalstu,  un ļoti ceram, ka varēsim piedalīties projektu konkursos arī nākotnē. Mums padomā ir baznīcas virtuves  kapitālremonts, lai varētu  svētdienās piedāvāt siltas pusdienas cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.

Krāslavas Sv. kņaza Aleksandra Ņevska  pareizticīgo  baznīcas draudzes darba grupa

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook