Aušanas iemaņas Robežnieku pagasta iedzīvotājiem

Pēc Līgo svētkiem Robežnieku pagasta jaunieši kopā ar Tautas nama radošajiem kolektīviem uzsāka projekta „Sešu tautisko plecu lakatu aušana no vilnas diegiem Robežnieku kultūras nama sieviešu vokālajam kolektīvam Indras darbnīcā” realizāciju, kas tapis konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.

 

Sadarbojoties ar Olgu Joksti, Indras aušanas darbnīcas vadītāju, projekta dalībnieki guva pirmās iemaņas tautas daiļamatu meistarībā, aušanā. Notika gan individuālās nodarbības, gan grupas nodarbības. Debašu rezultātā tika izvēlētas diegu krāsas un lakatu ornaments.

 

Darbs bija laikietilpīgs, bet ļoti interesants. Nodarbību skaitu vajadzēja palielināt sakarā ar Covid-19 situāciju, un projekta dalībniekiem nebija nekādu sākotnējo iemaņu aušanā.

 

Projekta izskaņā tika noausti seši brīnišķīgi tautiskie plecu lakati, kuri rotās mūsu sieviešu vokālā kolektīva dalībnieces. Sirsnīgs paldies par radošo sadarbību un pacietību mūsu skolotājai Olgai un Krāslavas novada domei par projekta atbalstu.

 

Maija Šemele, projekta vadītāja

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook