Audžuģimeņu un adoptētāju apmācības

2020.gada 11.jūlijā plkst.11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 1.stāva apspriežu telpā apmācības programmu apguvi uzsāks jaunas audžuģimenes un adoptētāji. Mācībām var pieteikties laulātie (personas), attiecībā uz kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai,

vai gadījumā, ja laulātie (persona) vēlas uzsākt bērna adopcijas procesu.

Tāpēc visiem interesentiem būtu vispirms jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā, lai saņemtu visu informāciju par nepieciešamajām formalitātēm, lai kļūtu par audžuģimeni vai adoptētāju.

Plašāka informācija pieejama šeit

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook