Atvērto durvju dienas jaunajā Krāslavas Amatniecības centrā

Pašā vasaras vidū Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā tika atklāts Krāslavas Amatniecības centrs, par ko tika sapņots jau daudzus gadus. Tas ierīkots vienā no pils kompleksa saimniecības ēkām – bijušajā šķūnī, kas pieslēdzas pils staļļiem; iedzīvotāji mūsdienās to sauc arī par amatu māju. Vairākus gadu desmitus ēkas daļa gar Pils ielu tika izmantota tikai kā noliktava, taču tagad tā būs vieta, kur iepazīt, izzināt, sajust un izbaudīt senos arodus.

Izmanto iespēju apmeklēt Krāslavas Amatniecības centru Atvērto durvju dienās šī gada 6.augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00, kā arī 7.augustā no plkst.10.00 līdz 13.00, kad Krāslavas pils kompleksā notiks kulinārā mantojuma produkcijas un amatnieku izstrādājumu tirdziņš projekta BELLA CULTURE* ietvaros.

Ēka Pils ielā 10, Krāslavā, ir viena no grāfu Plāteru muižas saimniecības ēkām, visticamāk, celta 1820.jos gados kā vienstāvīga, 42 m gara mūra ēka. Sākotnēji tai bijuši divi vai pat trīs vienstāvīgi, ap pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu korpusā bija ierīkots stallis, bet ziemeļu un rietumu korpusos – šķūņi.

2017.gadā tika uzsākta vērienīga Krāslavas pils staļļu pārbūve Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta “Rīteiropas vērtības”** ietvaros. Tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi un teritorijas labiekārtošana. Savukārt, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā apstiprinātā un Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciētā projekta BELLA CULTURE** ietvaros 2020. gada oktobra beigās tika uzsākti telpu atjaunošanas un iekārtošanas darbi ēkas daļā gar Pils ielu, ar mērķi tajā ierīkot amatniecības centru ierīkošanai ar četrām darbnīcām - podniecības, kulinārā mantojuma, kokapstrādes un aušanas darbnīcas.

Jaunajā Krāslavas Amatniecības centrā tiks loloti senie arodi un nodotas šo amatu prasmes centra apmeklētājiem. Konkursa kārtībā jau izvēlēti amatnieki, kas strādā katrā no četrām amatniecības darbnīcām, kas ir ierīkotas Amatniecības centrā. Podniecības darbnīcā ar tradicionālo Latgales keramiku iepazīstinās talantīgie keramiķi Olga un Valdis Pauliņi, kokapstrādes pamatus rādīs un ar interesantiem faktiem par kokiem iepazīstinās kokmeistars Aivars Andžāns, aušanas pasaulē varēs nokļūt radošās rokdarbnieces Ainas Gubas vadībā, bet ādas rotu izgatavošanas nianses atklās Ludmila Morozova. Latgales kulinārā mantojuma darbnīcā varēs redzēt, kā izskatās krievu ceplis, kā arī nodegustēt vietējo mājražotāju produkciju.

Piesakies Krāslavas Amatniecības centra apskatei vai ekskursijai ar meistarklasi, zvanot +371 26348644 vai epastā amatniecibascentrs@kraslava.lv .

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs un Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa

Uzziņai

* Projektu Nr.ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE) līdzfinansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam un tā mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē (Latvijā), Anīkšču un Kupišķu rajonos (Lietuvā), Polockas, Zeļvas un Minskas rajonos (Baltkrievijā), tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību. Astoņu partneru kopprojekta budžets ir 792 657,69 EUR.

** Novērtējot Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums Latgalē vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku Daugavpilī, Daugavpils novadā, Krāslavā, Ludzā un Preiļos.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook