Atgādinājums - nekustamā īpašuma nodokļa kārtējais maksājums

Atgādinām, ka 2020.gada III ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir 17.augusts. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt nodokli iespējams Krāslavas novada domē (18.kabinets), Krāslavas novada pagastu pārvaldēs, bankā, internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūgums precīzi norādīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanaspaziņojuma numuru vai nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses, vai kadastra numurus par kuriem veikts maksājums.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv .

E-pasta adresi var piereģistrēt personīgi ierodoties Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18. kabinetā, pagastu pārvaldēs vai atsūtot iesniegumu (elektroniski parakstītu) uz domes e-pasta adresi dome@kraslava.lv.

Iesnieguma forma (Par NĪN maksāšanas paziņojumu un citu dokumentu (korespondences) saņemšanu pa e-pastu)  pieejama Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā  www.kraslava.lv   

(saīsinātā saite uz sadaļu: https://kraslava.lv/pasvaldiba/nekustama-ipasuma-nodoklis/informacija-par-nin-parada-piedzinu-1).

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt, sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem pa tālruni 65681766.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook