Atbalsts Krāslavas novada uzņēmējiem

22.decembra vakarā Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā notika Ziemassvētku tirdziņš. Renovētajos pils kompleksa staļļos varēja iegādāties dāvanas, kā arī gardumus svētku galdam. Foto klubs “Zibsnis” piedāvāja iemūžināt mirkli Ziemassvētku foto stūrītī. Savukārt TIC mājas 2.stāvā notika piparkūku cepšanas un egļu rotājumu darināšanas darbnīcas.

Šajā pasākumā Krāslavas novada mājražotāji un amatnieki pirmo reizi varēja izmantot jaunu aprīkojumu tirdzniecībai. Krāslavas novada dome to ir iegādājusies ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu, startējot Krāslavas rajona partnerības LEADER projektu konkursā. Projekts “Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējo produktu realizācijai un atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-A19.2103-000001) ietvaros tika iegādāts tirgus un izstāžu aprīkojums (ģenerators, trauku komplekts prezentācijām, apskaņošanas aparatūra, aukstuma vitrīna, monitors ar statīvu, portatīvais dators, saliekamie galdi un krēsli, teltis un informācijas stendi). Pašvaldības un novada uzņēmumi, amatnieki un mājražotāji varēs izmantot visu šo aprīkojumu, piedaloties pasākumos, gadatirgos un izstādēs.

 

2018.gada nogalē Krāslavas novada dome LEADER projekta ietvaros arī izveidoja un apstiprināja preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” nolikumu, kas ļauj novada uzņēmumiem lietot to savu preču un pakalpojumu mārketinga materiālos.

 

Kopējās projekta izmaksas 21003,64 EUR, t.sk. 12187,19 EUR ELFLA finansējums, 8816,45 EUR  Krāslavas novada pašvaldības finansējums.

 

 

 

Agita Svarinska,

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook