Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām Krāslavas novadā

Piesaistot papildu pašvaldības finansējumu, konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi" šogad tiks īstenoti visi iesniegtie projektiņi - 12 projekti pilsētā un 12 - Izvaltas, Indras, Kaplavas, Kalniešu, Robežnieku, Aulejas un Ūdrīšu pagastos! Paldies projektu iesniedzējiem par idejām un lai radošs un pozitīvs to īstenošanas process!

Ir plānots, ka šī gada septembrī tiks organizēts projektu konkursa destmitgades svinību pasākums, uz kuru tiks aicināti visi aktīvākie Krāslavas novada mazo projektu īstenotāji.

 


Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

 

 

2018.gadā apstiprinātie projekti (iesniegšanas kārtībā)


Projekta nosaukums, iesniedzējs, domes finansējums


1.    Deju grīda –deju laukuma labiekārtošanai Izvaltā, Saules ielā 1/3, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šaltupe”, 600 EUR;
2.    Divu pludmales volejbola laukumu izveide Izvaltā, Saules ielā 1, biedrība “Attīstībai”, 600 EUR;
3.    Keramikas darbu izstāde “Latvju zīmes” – veltījums Latvijas 100 gadei un festivāla Latgales vainags jubilejai, Indras jauniešu biedrība “Stāvēt aizliegts”, 282 EUR;
4.    Sapņu pagalma atjaunošana Ezera ielā 18, Krāslavā, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Sprīdīši”, 600 EUR;
5.     Latvijas 100-gadei piemiņas takas izveidošana Kaplava c. centrā “Kaplavas klusā OZOLMALIŅA”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Ozolmaliņa”, 400 EUR;
6.    Indricas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes priestera mājas krāsošana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kalniešu entuziasti”, 517 EUR 
7.    “Ieraugi skaisto sev apkārt!” Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tēla pilnveidošana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Gaismas nesēji”, 540 EUR;
8.    Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi!, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Krāsainie zīmuļi”, 560 EUR;
9.    Ghetto futbola laukuma atjaunošana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Futbolisti”, 600 EUR;
10.    Apkures sistēmas sakārtošana sociālo aktivitāšu un preventīvā darba veikšanai ar Krāslavas novada ģimenēm, Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”, 600 EUR;
11.    Kāpņu telpas sakārtošana Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas piebūvē, Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze, 559 EUR;
12.    Miera ielas rotaļu laukuma atjaunošana Indrā, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Par drošu bērnību”, 380 EUR;
13.    “Krāslaviešiem”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Krāslavas meitenes un zēni”, 600 EUR;
14.    Ceļu satiksmes noteikumu laukuma izveidošana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Pienenīte”, 222 EUR;
15.    Skatuves tērpu izgatavošana pasākumiem “Dejoju par godu Latvijai, savā jubilejā”, biedrība Jauniešu klubs ”Robežnieku kodols”’, 510 EUR;
16.    Desmit radošas nodarbības ‘’Mēs viena ģimene uz planētas ZEME.”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Radošie ekologi”, 300 EUR;
17.    Skatuve Aulejas ezera krastā, biedrība "Koncerts cilvēkam", 600 EUR;
18.    Teritorijas labiekārtošana un augļu ogu dārza ierīkošana pie Krāslavas jauniešu kluba, biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, 400 EUR;
19.    Indras pamatskolas ābeļdārza atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana, Indras vidusskolas atbalsta biedrība “Skola ar nākotni”, 430 EUR;
20.    Krāslavas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ieejas mezgla sakārtošana, Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze, 600 EUR;
21.    Dekoratīvās dobes ierīkošana un teritorijas pie Ūdrīšu pagasta Augstkalnes feldšeru vecmāšu punkta labiekārtošana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs - savam pagastam Latvijas simtgadei”, 490 EUR;
22.    Dekoratīvās, daudzfunkcionālās dobes - kompozīcijas ierīkošana Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciematā, neformālā iedzīvotāju grupa “Ūdrīšu optimisti”, 480 EUR;
23.    Baskāju sajūtu taka „Pīlādzītī”, biedrība „Pīlādzītis klubs”, 600 EUR;
24.    RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības mācību iestādes un garāžu teritorijas daļējā norobežošana Artilērijas ielā 4, Krāslavā, RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, 600 EUR.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook