Veselības veicināšanas pasākumi 2019.gada februārī

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpināsies nodarbības peldētapmācībā, pasākumu cikli bērniem ar īpašām vajadzībām fizioterapeita vadībā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.

 “Senioru skolas” nodarbības notiks gan Krāslavā, gan pagastu centros - Aulejā un Augstkalnē, bet sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas „SOS profilakse” tiks organizētas Indrā un Augstkalnē.

“Krāslavas māmiņu klubs” februārī aicinās vecākus uz lekciju par emocionālās audzināšanas pamatprasmēm un ģimenes ar bērniem uz pasākumu “Veselīgi radošais brančs”- veselīga ēdiena gatavošanas meistarklase.

Fotogrāfijas - biedrības “Papardes zieds” nodarbības novada skolās.


Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.


Inta Murāne
Krāslavas novada Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook