Arī decembrī Krāslavas novada iedzīvotāji varēs piedalīties veselības veicināšanas pasākumos

Arī decembrī Krāslavas novada iedzīvotāji varēs piedalīties veselības veicināšanas pasākumos ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros.

Veselīgi radošais brančs. Ievas Maļinovskas foto

SOS profilakse. Foto biedrība "Pieci airi"

Turpināsies novembra mēnesī uzsāktais ievadkurss akva vingrošanā māmiņām ar peldēšanas elementiem, kā arī peldētapmācības nodarbības pašiem jaunākajiem Krāslavas baseina apmeklētājiem.
Joprojām būs nodarbības “Senioru skolā” un garīgo veselību veicinošo profilaktisko nodarbību cikls veco ļaužu pansionātā “Priedes”, tiks organizētas sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas “SOS profilakse”. 24.novembrī notika pirmais “Veselīgi radošais brančs” ģimenēm. Bija gan garšīgi smūtiji, gan radoša darbošanās. Nākošais pasākums, kurā varēs jauki un lietderīgi pavadīt laiku ar saviem tuvajiem un mīļajiem,  notiks 15.decembrī.

 

 

Inta Murāne
Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas projektu koordinatore

 

 

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook