Apstiprināts projekts Adamovas dabas takas attīstībai

Šī gada 14.maijā Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Krāslavas novada pašvaldības projektu Nr.20-03-AL33-A019.2201-000002 ”Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus” biedrības “Krāslavas rajona partnerība” LEADER projektu konkursā.

Projekta mērķis ir turpināt īstenot Adamovas dabas takas apsaimniekošanas aktivitātes dabas daudzveidības aizsardzībai Krāslavas novadā, kas noteiktas dabas parka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010.-2022. gadam, veicot Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošanu, ainavas saglabāšanu un informācijas par  dabas vērtībām nodošanu sabiedrībai.

Dabas taku savulaik ir izveidojuši Daugavpils Universitātes studenti rektora B.Jansona vadībā 1998. gadā un tajā ~1,8 km garumā ir iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā – baudīt skaistas ainas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus. Taka ir aprīkota ar pamatinfrastruktūru apmeklētājiem, kas tai pašā laikā pasargā arī dabas bioloģisko daudzveidību. Diemžēl koka infrastruktūrai, kāda ir uzstādāma dabas objektos, ir raksturīgs samērā īss mūžs, un ik pēc 5-6 gadi takas atsevišķi elementi ir jāmaina.

Pēc aptuvenām aplēsēm dabas parku “Daugavas loki”, kas saskaņā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra datiem ir viens no Top5 objektiem un ir UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, vidēji gadā apmeklē līdz 30 000 apmeklētāju, tai skaitā 5–7 tūkstoši apmeklētāju iziet Adamovas dabas taku pie Krāslavas. Līdz šim takā nav bijis uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, līdz ar to konkrēti dati nav pieejami. Taka bieži tiek izmantota kā izziņas materiāls skolu mācību stundās brīvā dabā, kā arī ir iecienīta pastaigu vieta vietējiem iedzīvotājiem; to pierādīja arī pagājušā gada beigās veiktā iedzīvotāju aptauja.

Dalību projektos apgrūtina tas, ka lielākā daļa Adamovas dabas takas ir privātīpašumā, tomēr pašvaldība gadiem ilgi ir īstenojusi veiksmīgu sadarbību. Diemžēl neizpaliek arī izveidotās takas infrastruktūras demolēšanas gadījumi… Ilggadējs takas apsaimniekotājs ir bijusi pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K”; šopavasar takas bojātos posmus dīkstāves laikā palīdzēja demontēt Krāslavas peldbaseina kolektīvs.

Projekta ietvaros SIA “Millenium Architecture” jau ir izstrādājusi Apliecinājuma karti ar projektā prioritāri veicamajiem darbiem, drīzumā plānots iepirkums būvdarbu veikšanai. Plānotie darbu veidi Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošanai vienotā īpaši aizsargājamo teritoriju stilā saskaņā ar programmas nosacījumiem plānojami tikai Ūdrīšu pagasta teritorijā: informācijas stendu, norāžu un soliņa uzstādīšana, kritiskāko kāpņu un pakāpienu posmu atjaunošana, skatu platformu atjaunošana, koka skulptūru, apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana. Takas apjoms ir liels, tāpēc konkrētajā projektā tiks veikti prioritāri nepieciešami uzlabojumi takas drošības uzlabošanai un pievilcības atjaunošanai.

 

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook