Apmācības "Vides gids un tūrisms"

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes lektoru Juri Smaļinski piedāvā apmācības tūrisma gidiem, tūrisma jomas pārstāvjiem un citiem interesentiem, zināšanu papildināšanai.

Apmācību “Vides gids un tūrisms” laikā  tiks atkārtotas un nostiprinātas zināšanas, kā arī apgūtas papildus zināšanas sekojošās tēmās:

 • Kas jāzina, uzsākot gida darbu?
 • Gida darba specifika (autobusu tūres, aktīvās tūres, dabas, kultūras gidi).
 • Informācijas interpretācijas metodes. Vides gidi. Vides apziņas veidošana.
 • Ekskursiju - maršrutu plānošana.
 • Apmeklētāju grupu vadīšanas paņēmieni.
 • Gida darbības ētika.
 • Modernās tehnoloģijas gida darbā.
 • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tūrisms ĪADT.
 • Dabas resursu izmantošana gidu darbā.
 • Putnu vērošana, kukaiņu, zvēru un augu vērošana.
 • Videi draudzīgu tūrisma maršrutu izveide.

Apmācības notiks 17.04.2019., Krāslavas TIC (Pils iela 2, Krāslava) telpās no plkst. 9.00

Izmantojiet iespēju uzzināt vairāk!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook